Ochrana osobních údajů v GDPR a soubory cookies

Prodejce Pavel Mikez, IČO: 72696371, DIČ CZ7811132538, se sídlem Fibichova 5/24, 46606, Jablonec nad Nisou, prodávající jako wattmetry.cz podniká zejména v oblasti prodeje sportovní elektroniky a dalšího přislušenství pro cycklistiku (uvedené výrobky dále jen “Výrobky” a uvedené služby dále jen “Služby“).

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů zájemců (objednatelů) o Výrobky a/nebo Služby, stejně jako ochrany osobních údajů zástupců objednatele. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Pro naši společnost je ochrana soukromí důležitá, a proto Vás informujeme o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti s jejich zpracováním. Tyto informace mohou být v případě potřeby či změny okolností aktualizovány.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení“) a příslušnými právními předpisy.

 1. Jsme správcem Vašich osobních údajů

Správcem Prodejce Pavel Mikez, IČO: 72696371, DIČ CZ7811132538, se sídlem Fibichova 5/24, 46606, Jablonec nad Nisou, prodávající jako wattmetry.cz webové stránky: http://eshop.wattmetry.cz/.

Pro účely komunikace v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů můžete použít následující kontakty:

telefonní číslo: +420 732 776 774
e-mailová adresa: info@wattmetry.cz
doručovací adresa: Ke Statenicím 369, Tuchoměřice, PSČ: 252 67

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme různé typy osobních údajů, jako jsou Vaše přihlašovací jméno a heslo, Vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem Vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o Vás, abychom Vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte Výrobek, využijete Službu, nebo si vytvoříte uživatelský účet, pracujeme také se jménem a příjmením, Vašimi objednávkami a dalšími údaji, které uvedete ve svém uživatelském účtu.

Osobní údaje většinou získáváme přímo od Vás při komunikaci s Vámi, a to v rámci objednávání Výrobků a/nebo Služeb. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti se samotným poskytováním našich Výrobků a Služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (např. datové schránky). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. přepravních společností.

Osobní údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví přímo právní předpisy.

Dle uvedeného Nařízení mohou osobní údaje spadat do kategorie “běžných osobních údajů” anebo může jít o “zvláštní kategorie osobních údajů” (v souladu s čl. 9 Nařízení se jedná o osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, pokud jsou zpracovány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby).

 1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
  • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, přihlašovací jméno a heslo, datum narození, v případě podnikatelů identifikační číslo, daňové identifikační číslo;
  • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména adresa bydliště, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, datová schránka, v případě podnikatelů adresa sídla;
  • Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve Vašem uživatelském účtu, zejména uložené adresy a profily, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), Vaše hodnocení Výrobků a Služeb a vyplněné dotazníky;
  • údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o Výrobcích a/nebo Službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
  • údaje o Vašem chování na webu, zejména Výrobky a Služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
  • údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
  • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z “Vašeho nastavení“, “údajů o Vašich objednávkách“, “údajů o Vašem chování na webu” a “údajů o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme“; zejména se jedná o údaje o Vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různým Výrobkům a Službám.
 2. Zvláštní kategorie osobních údajů nezpracováváme.


Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně Výrobků či Služeb, které si u nás chcete zakoupit, resp. které chcete využít. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené Výrobky, popř. abychom Vám řádně poskytli zakoupené Služby.

III.
K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme Vaše osobní údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme Vaše osobní údaje pro vedení Vašeho uživatelského účtu a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás koupíte některý z nabízených Výrobků a/nebo využijete některou z nabízených Služeb, používáme Vaše osobní údaje, abychom vyřídili Vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také Vám s pomocí Vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem Výrobku nebo Služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.

 1. Pokud navštívíte náš web
  1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní nabízet a poskytovat naše Výrobky a Služby.

Dále do Vašeho zařízení:

 • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
  – sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
  – zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
  – přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně Výrobky a Služby, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu;
 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
  – ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách.
 1. Využívání osobních údajů návštěvníků webu

  Pokud navštívíte web http://eshop.wattmetry.cz/, zpracováváme “údaje o Vašem chování na webu” na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
  • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
  • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další “odvozené údaje” a k tomuto účelu je použít;
  • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás;
  • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.

Údaje o Vašem chování na webu” nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí kterého komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 24 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Údaje o Vašem chování na webu” také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro Vás. Jmenované osobní údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich “odvozené údaje“. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc “údaje o Vašich objednávkách“.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli např. nabídku elektrokola, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme Vám poslali, toto elektrokolo Vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu. Podle toho, jaké elektrokolo jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho Vám na webu nabídnout další produkty, které by Vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

 1. Pokud se u nás zaregistrujete

  Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se Vás týkají zpracování popsaná v části “pokud navštívíte náš web”. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:
  1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

   Pokud si vytvoříte uživatelský účet na webu http://wattmetry.cz/, zpracováváme Vaše “identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich objednávkách” (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy s Vámi (bez Vašeho souhlasu), abychom mohli vést Váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením Vašeho uživatelského účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho uživatelského účtu, který můžete kdykoli smazat.
  2. Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany

   Pokud si vytvoříte účet na webu http://wattmetry.cz/, zpracováváme Vaše “identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o Vašich objednávkách(pokud u nás později nakoupíte, a to i když nakoupíte bez přihlášení) a údaje o Vašem chování na webu a údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme” také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem:
   • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás a
   • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat Vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich Výrobků a Služeb.

Abychom Vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené osobní údaje analyzujeme a získáváme z nich další “odvozené údaje”, které pro tento účel používáme. Takto můžeme použít rovněž “údaje o Vašem chování na webu”, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali, a můžeme sbírat “údaje o Vašem chování na webu”, i když se nepřihlásíte (např. když Vás identifikujeme pomocí cookies). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) také použijeme “Vaše nastavení” pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části “Pokud navštívíte náš web”. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 1. Pokud u nás nakoupíte Výrobek a/nebo využijete Službu

  Vzhledem k tomu, že Výrobek i Službu můžete u nás nakoupit i prostřednictvím webu http://wattmetry.cz/, týkají se Vás zpracování popsaná v části “POKUD NAVŠTÍVÍTE NÁŠ WEB”. V případě, že u nás koupíte některý z nabízených Výrobků a/nebo využijete některou z nabízených Služeb, pak navíc provádíme následující zpracování Vašich osobních údajů:
  1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

Pokud u nás jako fyzická osoba koupíte některý z nabízených Výrobků a/nebo využijete některou z nabízených Služeb, zpracováváme za účelem vyřízení Vaší objednávky Vaše “identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách“. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž “Vaše nastavení“. Jestliže u nás uzavřete smlouvu ohledně Výrobků a/nebo Služeb jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto osobní údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku, například aby se Vám nesmazal Výrobek vložený do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo Vás upozornit na odeslání Výrobku;
 • pro potřeby doručení Výrobku; v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také našim přepravním partnerům, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto Výrobku;
 • v souvislosti s reklamací objednaného Výrobku či Služby; v této souvislosti můžeme Vaše osobní údaje předat také dodavateli Výrobku nebo servisnímu centru;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 1. Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany

Pokud u nás nakoupíte, uchováme Vaše “identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách” na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše “identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách” a pokud u nás máte uživatelský účet rovněž “Vaše nastavení“, a to za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
 • přizpůsobení funkcí našeho webu Vašim potřebám, a to na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu;
 • poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, které Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo Vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich Výrobků a Služeb. Abychom Vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené osobní údaje analyzujeme a získáváme z nich další “odvozené údaje“, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Pokud jste si tedy u nás zakoupili elektrokolo, můžeme Vás oslovit s cílenou nabídkou na příslušenství k tomuto elektrokolu. Z Vašeho nákupu můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho Vám zaslat nabídku na související produkty, které by Vás mohly zajímat. Pokud u nás nemáte uživatelský účet, nabídky nebudeme přizpůsobovat podle toho, jaké Výrobky či Služby jste si na našem webu prohlédli, ani podle toho, které odkazy v zaslaných nabídkách jste otevřeli.

Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazíme na webu, jak je popsáno v části “Pokud navštívíte náš web”, použijeme také “údaje o Vašich objednávkách”.

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) také použijeme “Vaše nastavení” pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části “Pokud navštívíte náš web”.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly zpracováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich ukončení.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše “identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách“, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména výše zmíněný zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty).

Archivace údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Pokud jste adresátem výrobku nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem Výrobku nebo Služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme Vaše “identifikační a kontaktní údaje“:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
 • na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky.

Po uplynutí této doby osobní údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména výše zmíněný zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty).

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 1. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu atd., budeme zpracovávat Vaše “identifikační a kontaktní údaje” a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) zejména za účelem: “:

 • vyřízení Vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a Váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;
 • evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaký Výrobek či Službu nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšení kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme osobní údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich ukončení.

Proti zpracování, které je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.


 1. Předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám nebo do třetích zemí?

Ve většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě Vaše osobní údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí Vaší objednávky. Osobní údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. 
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti vyřízením Vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části “Pokud u nás nakoupíte Výrobek a/nebo využijete Službu”, konkrétně:

  – partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména obchodní společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782; 
  – přepravním partnerům, zejména obchodním společnostem PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798, Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, pokud Vám doručují Vámi objednaný Výrobek; 
  – dodavateli Výrobku nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného Výrobku či Služby.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části “K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností vyžádat si informace o Vás ad hoc (např. Policie České republiky). I v tomto případě však Vaše osobní údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru. V rámci předání osobních údajů našim zpracovatelům, uvedeným výše v tomto čl. IV. tohoto dokumentu, můžeme Vaše osobní údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na této adrese: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF.


 1. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
 2. Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 3. Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud nejsou splněny podmínky pro jejich zpracování či je naplněn jiný důvod jejich výmazu.

Máte právo na to, abychom v určitých případech omezili zpracování osobních údajů (v podrobnostech odkazujeme zejména na čl. 18 Nařízení).

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

  V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu mohli bránit. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů máte taktéž právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 2. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracování osobních údajů založeno na tom, že je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů či třetí strany, nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely přímého marketingu.
 3. Právo odvolat souhlas

  V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat.
 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo vyřizujeme Vaše žádosti či námitky, máte právo podat stížnost u naší společnosti či přímo u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Pro uplatnění Vašich práv můžete použít formulář dostupný na našich webových stránkách v sekci “Ochrana osobních údajů”. Abychom mohli Vaše žádosti či námitky zpracovat, je potřeba, abyste nám sdělili Vaši totožnost, aby nedošlo k poskytnutí informací nesprávné osobě. V pochybnostech o totožnosti žadatele Vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší totožnosti. Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem doložení plnění povinností správce bude písemná komunikace týkající se vyřizování žádostí a námitek uchovávána. Součástí žádosti či námitky by mělo být i odůvodnění, jinak nebudeme schopni takovou žádost či námitku náležitě posoudit a budeme ji muset odmítnout.

Bližší podmínky uplatnění Vašich práv (jakožto práv subjektu údajů) upravuje Nařízení.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách http://wattmetry.cz/ Toto znění je účinné od 1.2.2020